จรรยาบรรณของนักมายากล มี 6 ข้อ

๑.  ไม่เปิดเผยความลับ

๒.  ฝึกหัดอยู่เสมอ

๓.  ไม่แสดงซ้ำในคราวเดียวกัน

๔.  ไม่จับผิดนักแสดง ( เมื่อผู้อื่นแสดงอยู่ )

๕.   ออ่นน้อมถ่อมตน

๖.   เคารพครูบาอาจารย์

               

นักเรียนของสถาบันที่เรียนมายากล

               
     
               

จำไว้ว่ากฏของกลวิเศษ มี 3 ข้อ

๑.    ฝึกฝน

๒.    ฝึกฝน

๓.    ข้อ 1 กับ ข้อ 2 มารวมกันเป็น ฝึกฝน และ ฝึกฝน

               

บรรยากาศบางส่วนในห้องเรียนช่วงฝึกซ้อม

           
               
               

อุปกรณ์มายากล