กิจกรรมของน้องๆที่ช่วยสังคม

โครงการมายากลเพื่อน้อง   

ประธานโครงการ        น้องซิลค      น้องซ๊อฟท์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

น้องมิก น้องแบงค์   น้องเบส   น้องไอซ์
       

หน่วยอาสาโครงการ

 น้องบอม  น้องเอล   น้องม๊อธ  น้องจูเนียร์
       
 น้องชัน  น้องปีเตอร์  น้องแพรว  น้องเกมส์

สถานที่เปิดหมวกขอทุนที่ เจเจมอลล์จัตตุจักร

               
     
               

เปิดหมวก @ อนุสาวรีย์ชัย สีสรรกรุงเทพ 5.12.09

               
               
         
               

เปิดหมวก@สีสรรกรุงเทพ สวนสันติชัยปราการ 20.12.52